Samho安江鞋廠

  • 項目建設地點P. Nguyễn Thái Bình,Quận 1, TP.HCM
  • 工程規模3,1 ha
  • 廠房容量24185 mw
  • 建設面積1.8ha
  • 工程類Công Nghiệp Nặng

IDCo đã thực hiện nhiều công trình có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với quy mô lớn, đạt chất lượng cao. Những thành công đó, giúp cho thương hiệu IDCo nổi bật trên thị trường tư vấn thiết kế xây dựng và ngày càng nhiều khách hàng tìm đến và đặt quan hệ hợp tác lâu dài vời IDCo.