IDCo's Activities

 
Prime Minister Meeting


 
Lễ khởi công Công trình Nhà máy Worldon


 
Lễ khánh thành Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương


 
Lễ khởi công Công trình Regina Miracle


 
Lễ khởi công Nhà máy LEEHING


 
Lễ Khởi công Nhà má giấy Chánh Dương


 
Lễ khởi công nhà máy dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)


 
Lễ khởi công công trình Bộ Tư Pháp Q.7


 
Lễ khánh thành Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh


 
Lễ Khởi công Công trình nhà Xưởng Nhơn Trạch - Sợi Long Thái Tử


 
Lễ Khánh thành Nhà máy GainLucky


    
 
INDUSTRIAL & CIVIL DESIGNING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY (IDCo)
146 Nguyen Cong Tru Str. , Nguyen Thai Binh Ward ,Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.  (84.8) 3821 1672 - 3821 5329    (84.8) 3821 3004    idco@idco.com.vn