Giới thiệu lịch sử hình thành

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
hinh thanh va phat trien

•  Tiền thân là Phân viện Thiết kế miền Nam được thành lập vào năm 1976 tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Viện Thiết kế – Bộ Công nghiệp nhẹ (Viện Thiết kế Công nghiệp nhẹ được thành lập năm 1964 tại Hà Nội).

•    Năm 1989 Phân viện Thiết kế miền Nam được tách ra khỏi Viện Thiết kế Bộ công nghiệp nhẹ thành Đơn vị hạch toán độc lập mang tên Công ty Thiết kế và Xây dựng khu vực 2 (trong đó có Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp) trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

•   Tháng 05/1993 Xí nghiệp Thiết kế được tách khỏi Công ty Thiết kế và Xây dựng Công nghiệp nhẹ khu vực 2 để thành lập Doanh nghiệp nhà nước mang tên Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

•   Ngày 15/08/1996 Bộ Công nghiệp có Quyết định số 2250/QĐ-TCCB đổi tên Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ thành Công ty Thiết kế Công nghiệp - là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Bộ công nghiệp.

•   Ngày 22/09/1998 Bộ Công nghiệp có Quyết định số 63/1998/QĐ-BCN thành lập Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp gồm 9 đơn vị thành viên trong đó có Công ty Thiết kế Công nghiệp.

•   Ngày 14/10/2003 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 164/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thiết kế Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp.

•   Ngày 09/01/2006 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp ban hành Quyết định số 01/QĐ/HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và đổi tên Công ty thành Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng.

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
146 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình,Quận 1, TP.HCM.   (+84.28) 3821 1672 - 3821 5329    (+84.28) 3821 3004    idco@idco.com.vn