Media

Khách hàng nước ngoài

IDCo đã thực hiện nhiều công trình có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với quy mô lớn, đạt chất lượng cao. Những thành công đó, giúp cho thương hiệu IDCo nổi bật trên thị trường tư vấn thiết kế xây dựng và ngày càng nhiều khách hàng tìm đến và đặt quan hệ hợp tác lâu dài vời IDCo.
Shenzhou International

Shenzhou International

PEB Steel

PEB Steel

Baosteel

Baosteel

Pilkington

Pilkington

A-Pro Technology

A-Pro Technology

NSG Group

NSG Group

Taekwang Vina

Taekwang Vina

Kenda

Kenda

Cheng Yang Paper Mill Company LTD

Cheng Yang Paper Mill Company LTD