DỊCH VỤ

Với mục đích cung cấp dịch vụ thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, IDCo cung cấp cho khách hàng:

Thông Tin
Chi Tiết

Khảo Sát Địa Hình, Địa Chất

 

Công tác khảo sát xây dựng là một trong những công tác quan trọng nhất trong quá trình đầu tư xây dựng. Nó là cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình và thi công xây dựng công trình.

Là cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng

Khảo sát xây dựng cung cấp các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật - công nghệ, môi trường,... của khu vực xây dựng. Đây là những thông tin cần thiết để chủ đầu tư có thể đánh giá khả năng thực hiện dự án, xác định mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư,... của dự án.

Xem thêm chi tiết

Lập Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng

 

Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng nhà máy và khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng công nghiệp. Dưới đây là một số tầm quan trọng của dịch vụ này:

Xác định vị trí và cấu trúc hạ tầng: Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng nhà máy và khu công nghiệp giúp xác định vị trí phù hợp cho các nhà máy và khu công nghiệp. Bằng cách phân tích các yếu tố như giao thông, nguồn nước, điện năng, và tiện ích công cộng, dịch vụ này đưa ra các giải pháp về cấu trúc hạ tầng như mạng lưới giao thông, hệ thống cấp nước và thoát nước, và hệ thống điện.

Xem thêm chi tiết

Thiết Kế Công Nghiệp, Dân Dụng và Hạ Tầng Kỹ Thuật

Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng công trình là quá trình cung cấp sự tư vấn chuyên sâu trong việc thiết kế các công trình, và các cơ sở hạ tầng liên quan. Dịch vụ này có thể bao gồm các giai đoạn sau: Phân tích yêu cầu: Nhà tư vấn sẽ làm việc với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của công trình. Điều này bao gồm việc xác định diện tích, chức năng, công nghệ sử dụng, yêu cầu về công suất, an toàn lao động, quy định pháp lý và các yêu cầu khác.

Xem thêm chi tiết

Tư Vấn PCCC

Một dự án được Thiết kế phòng cháy chữa cháy tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công trình, chủ đầu tư và xã hội. Về mặt an toàn, thiết kế phòng cháy chữa cháy tốt sẽ giúp hạn chế tối đa các rủi ro về cháy nổ, hạn chế thiệt hại khi vụ cháy được dập tắt ngay từ đầu, tổ chức tốt việc thoát nạn cho người sử dụng. Điều này sẽ giúp bảo vệ tính mạng, tài sản và môi trường cho con người trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Về mặt kinh tế, thiết kế phòng cháy chữa cháy tốt sẽ giúp chủ đầu tư tối ưu chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo đúng quy định của QC 06 (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình).

Xem thêm chi tiết

Tư Vấn Pháp Lý Và Xây Dựng

Tư vấn pháp lý xây dựng là một dịch vụ quan trọng, giúp chủ đầu tư chuẩn hóa hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, rút ngắn thời gian xin phép xây dựng, thúc đẩy sự thành công của dự án. Vai trò của tư vấn pháp lý xây dựng: Giúp chủ đầu tư hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng Giúp chủ đầu tư chuẩn hóa hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Giúp chủ đầu tư thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng, đảm bảo đúng quy trình, tiết kiệm thời gian Giải đáp thắc mắc, tư vấn pháp lý cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

Xem thêm chi tiết

Tư Vấn Đấu Thầu

Giám Sát, Quản Lý Dự Án

 

Dịch vụ tư vấn giám sát, quản lý xây dựng (CM CS) là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và triển khai dự án. Nhiệm vụ chính của dịch vụ này là đảm bảo rằng công trình được xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật và yêu cầu của dự án.

Xem thêm chi tiết

Thi Công Xây Lắp

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI