THI CÔNG XÂY LẮP

Thi công xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp là quá trình triển khai và thực hiện các công việc xây dựng liên quan đến các cơ sở sản xuất, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho công nghiệp và các cơ sở hạ tầng liên quan trong môi trường công nghiệp. 

 1. Điều kiện đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ thi công các công trình xây dựng công nghiệp:
 • 1.1 Đủ năng lực thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng:
  • Yêu cầu cá nhân phụ trách công trình có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc và có thời gian công tác tương ứng với trình độ đó.
  • Năng lực thi công, sử dụng các phương tiện và công cụ cần thiết, có kiến thức vững chắc về các quy trình xây dựng và quy định liên quan.
  • Các công trình xây dựng có thể được phân loại theo loại hình (như nhà ở, nhà máy, cầu đường) và cấp độ (như cấp độ A, B, C), và mỗi loại và cấp độ (cấp I,II,III) yêu cầu kiến thức và kỹ năng khác nhau từ phía đơn vị thi công.
  • Kinh nghiệm thực hiện những dự án tương tự.
 • 1.2 Đầy đủ thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình:
  • Đơn vị kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình cần đáp ứng đầy đủ điều kiện về trang thiết bị thực hiện thi công xây dựng công trình, đảm bảo rằng công việc thi công được thực hiện một cách an toàn và đảm bảo chất lượng.
  • Thiết bị thi công bao gồm mọi công cụ, máy móc cần thiết để thực hiện các công việc xây dựng.
 1. Các nguyên tắc khi thi công xây dựng:
 • 2.1 Bảo đảm đầu tư xây dựng theo quy hoạch và môi trường:
  • Đảm bảo công trình phù hợp với quy hoạch, thiết kế và điều kiện địa phương, bảo vệ cảnh quan và môi trường, đồng thời phát triển kinh tế-xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • 2.2 Sử dụng hợp lý nguồn lực và tài nguyên:
  • Bảo đảm sự hợp lý và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực và tài nguyên, đảm bảo đúng mục đích và trình tự đầu tư.
 • 2.3 Tuân thủ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:
  • Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, ứng dụng khoa học, công nghệ và hệ thống thông tin công trình.
 • 2.4 Bảo đảm chất lượng, tiến độ, và an toàn:
  • Đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, phòng chống cháy nổ và đồng bộ hóa với hạ tầng kỹ thuật và xã hội.
 • 2.5 Tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và chịu trách nhiệm:
  • Tổ chức và cá nhân tham gia phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo quy định.
 • 2.6 Công khai, minh bạch, và tiết kiệm:
  • Đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực khác.
 • 2.7 Phân định rõ chức năng quản lý:
  • Phân định rõ chức năng quản lý của nhà nước và người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng.
 • 2.8 Sử dụng tiết kiệm và bảo vệ môi trường:
  • Áp dụng giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch, đầu tư và vận hành công trình xây dựng.

Tóm lại, để đảm nhiệm một dự án xây dựng, đơn vị thi công cần đáp ứng những điều kiện cần thiết & đảm bảo các nguyên tắc một cách chặt chẽ, để hoàn thành dự án một cách tốt nhất.

#thi_công_xây_lắp 

#thi_công_xây_lắp_công_nghiệp