Công ty Vision International

CHỦ ĐẦU TƯ

Đài Loan

ĐỊA ĐIỂM

KCN VSIP I,Bình Dương

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Sản Xuất Dụng Cụ Thể Thao

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn Giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence