Dự Án Cải Tạo Dây Chuyền Kính Nổi Và Nhà Xưởng VGI 3 Việt Nam - NSG Việt Nam

CHỦ ĐẦU TƯ

Nhật, Anh, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Mỹ Xuân A

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành VLXD – Kính

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn thiết kế

– Tư vấn giám sát

– Dịch vụ pháp lý

Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence