Dự án giai đoạn III Nhà máy Sản xuất Điện tử Tonly Việt Nam

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Đông Mai,Quảng Ninh

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Điện – Điện Tử – Năng Lượng

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Khảo sát

-Tư vấn lập Quy hoạch

-Tư vấn thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

-Tư vấn đấu thầu

-Tư vấn giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence