KHO LẠNH TRANSIMEX LONG AN

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Vĩnh Lộc 2, Tỉnh Long An

CẤP CÔNG TRÌNH

Dự án Nhóm B

LĨNH VỰC

-Tư vấn Khảo sát

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

THẾ MẠNH DỰ ÁN CỦA IDCo

IDCo đã thực hiện nhiều công trình có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với quy mô lớn, đạt chất lượng cao. Những thành công đó, giúp cho thương hiệu IDCo nổi bật trên thị trường tư vấn thiết kế xây dựng và ngày càng nhiều khách hàng tìm đến và đặt quan hệ hợp tác lâu dài vời IDCo.

Diện Tích Toàn Khu
Diện Tích Sàn Thực Hiện