KHO LẠNH TRANSIMEX LONG AN

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Vĩnh Lộc 2, Tỉnh Long An

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Logistics – Nhà Kho

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Khảo sát

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng