KTX CÔNG NHÂN VIỆT NAM – CÔNG TY WORLDON

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

Thành phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NHÓM A

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ký túc xá

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn khảo sát

– Tư vấn thiết kế

– Tư vấn pháp lý xây dựng 

– Tư vấn giám sát

Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence