Nhà máy Worldon 16ha

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN Đông Nam,Thành Phố Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NHÓM A

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành May Mặc

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn Thiết kế

– Tư vấn pháp lý xây dựng

– Tư vấn giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence