Nhà Máy Bia Sài Gòn - Bến Tre

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Bến Tre

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành F&B

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn thiết kế

– Tư vấn giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence