Nhà Máy Bia Sài Gòn - Kiên Giang

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Thạnh Lộc, Kiên Giang

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành F&B

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence