Nhà máy Công ty TNHH Perennial Cable (Việt Nam) GĐ2

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN VSIP Quảng Ngãi

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Điện

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn thiết kế

– Tư vấn giám sát

Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence