Nhà máy giấy VKPC - Polaris

CHỦ ĐẦU TƯ

Thái Lan

ĐỊA ĐIỂM

KCN Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Giấy – Bao Bì – In Ấn – Gỗ

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Khảo sát

-Tư vấn Lập quy hoạch

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý Xây dựng

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence