NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÀNG BỌC TRONG TẤM PIN QUANG ĐIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN DEEP C, Thành Phố Hải Phòng

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Nhựa

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Lập quy hoạch

-Tư vấn chuyển đổi thiết kế

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng