Nhà máy kéo sợi Công ty Hailead Việt Nam - GĐ 1

halide

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN Phước Đông, Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành SX Bông – Dệt – Sợi

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Lập và trình duyệt Quy hoạch

-Tư vấn chuyển đổi thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng