NHÀ MÁY SỮA CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU

NHÀ MÁY SỮA CÔNG NGHỆ CAO MỘC CHÂU

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Tiểu khu 70, Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

DỰ ÁN NHÓM A

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Công Trình Trang Trại

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Khảo sát địa chất

-Lập và trình duyệt QH 1/500

-Tư vấn thiết kế sơ bộ

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng