Nhà máy Cty TNHH Khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN WHA 1, Nghệ An

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Thép

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư Vấn Giám Sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng