Nhà xưởng kết hợp nhà kho sản phẩm công nghiệp lô Va.06-08-10C, đường 17

08

CHỦ ĐẦU TƯ

Đài Loan

ĐỊA ĐIỂM

KCN Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NHÓM B

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

Logistics – Nhà Kho

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence