Nhà xưởng kết hợp nhà kho sản phẩm công nghiệp lô Va.06-08-10C, đường 17

tư vấn thiết kế pccc công nghiệp

CHỦ ĐẦU TƯ

Đài Loan

ĐỊA ĐIỂM

KCN Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Logistics – Nhà Kho

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence