Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam - H&I - 7 - Nhà kho 1; H&I - 8 Nhà kho 2

CHỦ ĐẦU TƯ

Thái Lan

ĐỊA ĐIỂM

KCN Dầu Khí Long Sơn,Bà Rịa Vũng Tàu

DỰ ÁN NHÓM CẤP ĐẶC BIỆT

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Sản Xuất Dầu Nhờn – Gas – Xăng Dầu

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Thiết kế

Diện Tích Toàn Khu H&I - 7 - Nhà Kho 1
Diện Tích Toàn Khu H&I - 8 - Nhà Kho 2
Tổng Diện Tích Sàn Thực Hiện
Tổng Diện Tích Sàn Thực Hiện

Keyword suggestion: Building, Residence