Trường tiểu học Singapore International

CHỦ ĐẦU TƯ

Singapore

ĐỊA ĐIỂM

Bình Dương

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Công Trình Giáo Dục

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Giám sát-Tư Vấn Thiết Kế

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence