Khu Công Nghệ Cao Long Thành

CHỦ ĐẦU TƯ

Thái Lan

ĐỊA ĐIỂM

KCN công nghệ cao Amata, Đồng Nai

DỰ ÁN NHÓM

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

KCN

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn thiết kế Hạ tầng kỹ thuật

Diện Tích Đất

Keyword suggestion: Building, Residence