Công ty Cổ phần Thực phẩm Dân Ôn - Chi nhánh Mỹ Phước 3

CHỦ ĐẦU TƯ

Canada

ĐỊA ĐIỂM

KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Sữa – Thực Phẩm – Nông Sản

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn khảo sát

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

-Tư vấn giám sát

-Tư vấn hoàn công

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng