Nhà máy Eneright Hà Nam

z5011000368716_1970af513ff15baa32da9b3986e705da

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Hỗ Trợ Đồng Văn III,Hà Nam

DỰ ÁN NHÓM B

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

Sữa – Thực Phẩm – Nông Sản

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

– Tư vấn thiết kế

– Tư vấn lập Quy hoạch

 

Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence