Trường Đào tạo nghề Taekwang Phú Quốc

CHỦ ĐẦU TƯ

Hàn Quốc

ĐỊA ĐIỂM

Kiên Giang

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Công trình Giáo dục

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn khảo sát

-Tư vấn lập Quy hoạch

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

Diện Tích Đất

Keyword suggestion: Building, Residence