Công ty TNHH Flexispot Smart Home Việt Nam

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN Long Giang, Tiền Giang

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành VLXD – Kính – Nội Thất

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tối ưu hóa Thiết kế

– Tư vấn lập dự toán

– Tư vấn đấu thầu

– Tư vấn giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence