Nhà máy sản xuất lốp xe TBR 2.000.000 sản phẩm/ năm - Jinyu (Việt Nam) Tire

jinyu

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN Phước Đông,Tỉnh Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM B

 

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Hóa Chất – Cao Su

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Khảo sát

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý Xây dựng

-Tư vấn Giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng