KCN dệt may và công nghiệp hỗ trợ TMTC (107,99 ha)

CHỦ ĐẦU TƯ

Hàn Quốc

ĐỊA ĐIỂM

Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

KCN

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn điều chỉnh Quy Hoạch

Diện Tích Đất

Keyword suggestion: Building, Residence