Khu đô thị Sinh thái Năm Sao

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Long An

DỰ ÁN NHÓM 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Khu Đô thị – Khu Dân cư – Khu Du lịch – Khu Thương mại – Khu Dịch vụ Phức hợp

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn khảo sát

-Tư vấn Thiết kế

Diện Tích Đất

Keyword suggestion: Building, Residence