Nhà máy nước number One Hậu Giang

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Sông Hậu, Hậu Giang

DỰ ÁN NHÓM B

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

Sữa – Thực Phẩm – Nông Sản

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

– Lập Và Trình Duyệt Quy hoạch

– 1/500 Chuyển đổi Thiết kế PCCC và trình duyệt PCCC

Diện Tích Đất

Keyword suggestion: Building, Residence