Xây dựng bệnh viện Huyện Bình Chánh (GĐ 1)

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

TP Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Công trình Bệnh viện – Trụ sở Cơ quan Nhà nước

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Giám sát

Diện Tích Khu Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence