KCN Thành Thành Công

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM 

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

KCN

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

– Tư vấn khảo sát

– Tư vấn Quy hoạch

– Tư vấn ứng dụng BIM

Diện Tích Đất

Keyword suggestion: Building, Residence