Dự án Công ty CP Saigon Logistic (BW Industrial)

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Tân Phú Trung, TP Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Logistics – Nhà Kho

PHẠM VI CÔNG VIỆC

–  Tư vấn Thiết kế

–  Tư vấn pháp lý xây dựng

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence