Dự án sản xuất bình ắc quy Kijo Battery

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN Thành Thành Công, Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Hóa Chất – Cao Su

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn Khảo sát

– Tư vấn Thiết kế

– Tư vấn Pháp lý Xây dựng

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence