Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN Đồng Xoài 3, Bình Phước

CẤP CÔNG TRÌNH

Dự án Nhóm B

LĨNH VỰC

-Tư vấn khảo sát

-Tư vấn Lập Quy hoạch 1/500

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

-Tư vấn hoàn công

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng