Dự án xây dựng Nhà máy Thông minh Sản xuất Module Tích hợp Hoàn chỉnh TCL Việt Nam - GĐ1, GĐ 2

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN VSIP II-A, Bình Dương

DỰ ÁN NHÓM B

 

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

Điện – Điện Tử – Năng Lượng

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

– Tư vấn Khảo sát

– Tư vấn Thiết kế

– Tư vấn pháp lý xây dựng

– Tư vấn đấu thầu

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng