Nhà máy sản xuất điện tử Topband - GĐ1

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN Lộc An – Bình Sơn, Đồng Nai

DỰ ÁN NHÓM B

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

Điện – Điện Tử – Năng Lượng

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

-Tư vấn Khảo sát

-Tư vấn lập Quy hoạch

-Tư vấn thiết kế

-Tư vấn pháp lý xây dựng

-Tư vấn đấu thầu

-Tư vấn giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng
16