Nhà máy sản xuất giày - Taekwang Mộc Bài

CHỦ ĐẦU TƯ

Hàn Quốc

ĐỊA ĐIỂM

Khu KTCK Mộc Bài, Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM B

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Da – Giày

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn lập và trình duyệt Quy hoạch

– Tư vấn thiết kế

– Tư vấn Pháp lý Xây dựng

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence