KCN Dầu Giây

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Đồng Nai

DỰ ÁN NHÓM

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Công trình Bệnh viện – Trụ sở Cơ quan Nhà nước

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Thiết kế

Diện Tích Đất

Keyword suggestion: Building, Residence