Nhà máy dệt vải Gain Lucky Việt Nam

lucky-da

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Phước Đông,Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM A

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

Sản Xuất Bông – Dệt – Sợi

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

-Tư vấn Giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence