Nhà máy kháng sinh Công nghệ cao

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

KCN Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NHÓM

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Ngành Dược

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Tư vấn Thiết kế

– Tư vấn Giám sát

Diện Tích Khu Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence