Nhà máy Regina Miracle International Việt Nam

CHỦ ĐẦU TƯ

Trung Quốc

ĐỊA ĐIỂM

KCN VSIP,Hải Phòng

DỰ ÁN NHÓM A

 

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

 

May Mặc

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 
 

 

 

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn Giám sát

Diện Tích Đất
Diện Tích Sàn Xây Dựng

Keyword suggestion: Building, Residence