Trang trại Bò Sữa Tây Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ

Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Tây Ninh

DỰ ÁN NHÓM

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Công Trình Trang Trại

PHẠM VI CÔNG VIỆC

-Tư vấn Khảo sát

-Tư vấn Thiết kế

-Tư vấn pháp lý Xây dựng

-Tư vấn giám sát

Diện Tích Khu Đất

Keyword suggestion: Building, Residence